Om AB Kyl & Värmepumpar

Vi startade AB Kyl & Värmepumpar 1987 och har sedan dess tillverkat, installerat och servat värmepumpar.

  • Vi är medlemmar i SVEP (Svenska värmepumpsföreningen).
  • Vi har ackrediterats av SWEDAC 8164 för trycksättning med gas.
  • Certifiering INCERT C334 Kategori.
  • Vi har certifierad kompetens för arbete med kyl- och värmepumpsanläggningar enligt SFS 2016:1128.

Varför väljer ni oss?

Hos oss kan Ni av kunnig personal/montörer få en noggrann och korrekt utförd nyinstallation, service, reparation eller utbyte av Er värmeanläggning.

Ni får en totalentreprenad utförd av det företag Ni köper värmepumpen av.

De värmepumpar vi tillverkar eller köper in tillhör marknadens bästa.

Ekonomiskt & Miljövänligt

I tider med stigande energipriser och allt tuffare energipolitik finns det all anledning att se om sitt hus – speciellt uppvärmningen. Att byta ut el- eller oljepannan mot en värmepump som hämtar sin energi från den naturliga omgivningen, är därför både miljövänligt, ekonomiskt och klokt…

Man behöver inte vara någon stor pessimist för att förutse att olje- och elpriserna kommer att fortsätta stiga. Liksom skatterna och avgifterna på de enskilda hushållens energianvändning.

Alternativet är att redan nu installera en effektiv värmepump som, förutom att den utnyttjar naturens egna förutsättningar att leverera värme, också är en investering som snabbt lönar sig. Eftersom alla tomter har olika förutsättningar är det viktigt att välja rätt värmepump – jord-, berg-, vatteneller luftvärme. Frågorna är många, men det bästa med värmepumpen är dess flexibilitet – det finns lösningar för de flesta hus och behov. Kontakta oss så gör vi ett besök där vi kan skräddarsy en lösning som passar er.

Och – inte minst – plånboken!